Tags

, ,

In het land van kunst en cultuur verandert er van alles, maar gelukkig wordt niet al het goede de nek omgedraaid.
Van al mijn opdrachtgevers was de toekomst van het Koorenhuis, centrum van kunst en cultuur in Den Haag, het meest onzeker.
Dat wil zeggen, dit centrum zoals het nu bestaat moet stoppen, volgens de nieuwe plannen van de gemeente Den Haag, en dat zal gebeuren per 1 juli.
Jammer, ik houd van de afwisseling van mijn werk daar, soms met scholen, soms met ministeries of andere instellingen, de ene keer met presentaties in de theaterzaal, de andere keer zonder speciale afronding, de ene keer aan de hand van een speciaal thema, de andere keer heel vrij.
Ik heb er allerlei soorten workshops gegeven en ontwikkeld, binnen mijn werkterrein van theater en taal. Vooral op het vlak van theater, in het geval van het Koorenhuis. Een klant kwam met een vraag en niets was onmogelijk. Ik heb er wel mijn grenzen opgezocht, niet te snel ‘nee’ gezegd, ik wilde van alles uitvinden en me verbreden, zonder mezelf te forceren of eisen te stellen die ik niet kon waarmaken. Laverend tussen het aanpakken van iets nieuws en het vermijden van wat boven mijn macht ging en buiten mijn competentie lag.
Voor zover ik kan nagaan is dat gelukt. Mijn verhouding met degenen met wie ik er samenwerkte, vanaf het begin Margreet, was gebaseerd op openheid, mogelijkheden en vertrouwen. We konden altijd van elkaar op aan, en zo heb ik workshops theater, mime (in de brede, moderne zin van het woord, waarbij tekst geen taboe is), soap, cabaret, zelfs stand-up comedy (hoe train je dat, hoe start je, hoe begin je, een paar keer met een groepje scholieren die daarvoor kozen), poetry and performance (dat verder gaat dan puur het voordragen van gedichten, hierbij maken we gebruik van allerlei middelen zoals beweging, muziek, spel, bij het uitvoeren van gedichten), en zo nog het een en ander. 
Voor internationale bedrijven gaf ik er wel eens workshops in het Engels, allemaal heel waardevolle ervaringen voor mij, ook met het oog op andere activiteiten.
Vorige week zaterdagavond was er een afscheidsetentje, voor mij het moment om een periode af te ronden, het mocht niet als een nachtkaars uitgaan. Met mensen het moment vieren, misschien de opmaat zoeken voor een nieuwe start. Zelf zou ik een paar dagen later, dat was afgelopen donderdag, een laatste workshop geven voor de afdeling communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, binnen de oude situatie. Goede afsluiting op zich, typerend voor mijn werk hier, met een ministerie en een afrondende presentatie.
Het blijft spannend hoe het verder zal gaan, maar intussen is al wel duidelijk dat mijn bezigheden hier een vervolg kunnen krijgen en dat mijn samenwerking met degenen met wie ik het hier goed had niet zomaar is afgelopen.
Nieuwe plannen, nieuwe functies binnen organisaties die uit het Koorenhuis voortkomen. Nieuwe mogelijkheden ook. Ikzelf had mijn eigen bescheiden plek binnen het Koorenhuis, had weinig last van problemen maar die waren er wel. Het was een grote organisatie die op het ene moment een monopoliepositie kreeg opgedrongen die haar het volgende ogenblik ook weer werd verweten. Ongetwijfeld verliep de organisatie wel eens log en werkten er mensen langs elkaar heen.
Niet binnen mijn opdrachten, niet binnen mijn verbanden van samenwerking. Zelf wil ik voortbouwen op de afwisseling die ik er meemaakte, op de snelle overzichtelijke opdrachten die ik er kreeg, op de kansen, de groei, de ontwikkeling.
In september staat er al een opdracht binnen de nieuwe situatie. Ites moois dat ook de voortgang weerspiegelt: iemand die als stagiaire een keer een worskshop ´soap´ heeft meegemaakt, wil dat nu ook een keer voor haar huidige werkplek organiseren.
Wij gaan door, wij borduren voort, ook op het Koorenhuis.
Margreet wordt binnen de nieuwe setting ‘adviseur letteren’ en geeft vroegere opdrachtgevers een deur om aan te kloppen onder de naam de Koorenbloem. 
Hoewel ik het bij mijn praktijk vind horen dat er wel eens een opdrachtgever wegvalt zoals er ook altijd bijkomen, ben ik daar blij om en kijk ik uit naar wat er komen gaat.

Advertenties